Vidascouter.se

 

Ledarteamet 

Ledarteamet i Equmenia Vidablick består av tolv Scoutledare som på onsdagskvällarna arrangerar scoutmöten för tre patruller i åldrarna 8-15 år som totalt omfattar cirka 30 barn.

Scoutmötena

Inför varje scoutmöte träffas vi scoutledare som kan en halv timme innan scouterna kommer där vi samlas och går igenom kvällens scoutaktivitet och ser till att varje patrull har de antal ledare som aktiviteten behöver. Vi har även en andakt där vi ber inför kvällen och ibland delar någon ett ord från bibeln.

Ledarsamlingar

Vid terminsplanering planerar vi in så vi minst har en ledarsamling i månaden, ledarsamlingen sker direkt efter en ordinarie scoutkväll och är planerad att hålla på i en timma (Kl 20-21). Under dessa ledarsamlingar brukar vi gå igenom hur kvällen har varit i samtliga patruller och hur terminsplaneringen ser ut framåt.

Utbildningskväll för ledare - Equmenia Vidablick 

En gång om året anordnar Equmenia Vidablick (Vidablickskyrkans ungdomsförening) en utbildningskväll för alla som tjänstgör som ledare i Vidablickskyrkans ungdomsverksamheter. Denna kväll har bland annat varit:

  • En utbildningskväll i den obligatoriska scoutledarkursen Trygga möten där vi i ledarteamet fått utbildning och diskuterat olika situationer som kan uppstå i arbetet som ledare för barn och ungdomar.
  • En upptaktshelgdag på vår friluftsgård Getsjötorp med lunch och undervisningspass av Caroline Staf, ordförande i Equmenias nationella scoutstag.

Hajker, scoutgudstjänster, Gröt i hö´t, kårkvällar, och equ-middag/fika

Återkommande aktiviteter under terminerna är hajk, scoutgudstjänst, Gröt i hö´t och Equ-middag/fika.

När vi har hajk bruka vi för det mesta ha den på vår friluftsgård Getsjötorp. Under våren brukar hajken bli i anslutning till den regionala scouttävlingen ”budkavlekampen”. Budkavlekamp är en rolig spårning där scouterna tävlar patrullvis i olika scoutaktiviteter mot patruller från andra kårer.

Gröt i hö´t är en aktivitet som vi brukar avsluta höstterminen med. Vi åker helt enkelt ut till en lokal bondgård där vi hälsar på djuren, hoppar i hö´t och äter god gröt.

Kårkvällar hålls i kåren ca. en gång per månad. Då träffas och umgås vi alla i scoutkåren för att göra en kul aktivitet tillsammans.
Ibland har man en stund av planering inför något som ska göras under terminen på kårkvällen innan det är dags för aktiviteten. Men det beror lite på vad som hittats på för den gången.
Vet du något speciellt som du skulle vilja göra på en kårkväll så meddela gärna oss, så kanske det blir din aktivitet vi genomför nästa gång.

Equ-middag/fika anordnas en gång per termin och är en stor fest med hela kåren, scouterna och deras familjer är inbjudna. Under Equmiddag äter vi god mat/fika, har ett lägerbål med bidrag från alla patruller och avslutar kvällen med en gemensam andakt. Denna aktivitet brukar vara väldigt uppskattad av både scouterna och föräldrarna.

Vår kommunikation                                                       

I vår kommunikation mellan scouterna och deras föräldrar använder vi oss uteslutande av vår hemsida och sms-grupper med kategorisering efter avdelning (Spårare 8-9 år, Upptäckare 10-12 år, Äventyrare 12-15 år).

Vi ledare emellan kommunicerar via vår sms-grupp och den mailgrupp vi har. Dessutom använder vi oss molntjänsten Google drive där vi tillsammans delar dokument med minnesanteckningar från möten, planeringsmaterial för kommande scoutkvällar, hajker med mera.

Intresserad av att vara hjälpledare?

Om du är intresserad av att vara hjälpledare under någon eller några onsdagskvällar eller på hajker är du varmt välkommen.
Hör av dig i så fall till oss kontaktuppgifter till oss hittar du genom att klicka här

Alltid redo! Hälsar ledarna!

 

Powered By Website Baker