Vidascouter.se

Scouter - var redo!

Scouterna i Vidablickskyrkan är en öppen genenskap för barn och ungdomar från lågstadiet (8 år) och uppåt.
Scouting är en världsrörelse med många miljoner deltagare över hela världen med syfte att lyfta fram och utveckla individen till en mogen, ansvarskännande och trygg person.

Aktiviteter utförs med jämnåriga kamrater i patruller, grupper om 5-8 personer. Patrulldeltagarna tillsammans lär sig möta nya kunskaper och lösa kluriga problem.

Traditionellt är scoutingen en stark natur och friluftsrörelse med moment av bl.a. knopar och eldar, vilket vi håller fast vid även idag. Men även andra ämnen så som fred & konflikt, internationellt och miljö finns med bland aktiviteterna.

Nationellt kallas scouter som går på mellanstadiet Upptäckare, och tonåringar kallas Äventyrare.

Efter läger och hajker får Scouterna ett märke som de ska sätta fast på Scoutskjortan. Vilka märken man ska sy fast och var de ska sitta, kan ni läsa om i dokumentet som finns att hämta här nedan.

Märkesordning
Bra material guider
- Mer info om scouterna [Spårare/Upptäckare/Ledare]

Tips till varje scoutmöte!

Det är bättre om du och ditt barn är för varmt klädda och kan ta av er, än tvärtom.

Spårare - snart redo!

De yngre (8-9år) tillhör Spårare, eller Spårarscouter. Här är aktiviteterna mera inriktade på lek men fortfarande med en naturinriktning och med målet att utveckla individen.

Upptäckare - lite mer redo!

De lite äldre (10-12år) tillhör upptäckare, eller Upptäckarscouter. Här är aktiviteterna mera inriktade på att lära sig enklare scoutaktiviteter.

Äventyrare - mest redo!

De äldsta (13-16år) tillhör äventyrare, eller Äventyrarscouter. Här är aktiviteterna mera inriktade på att lära sig mer avancerade scoutaktiviteter, som planeras och genomförs tillsammans i patrullen.

Ledare - Alltid redo!

Det finns massor av olika roller som du som vuxen kan ha i Scouterna. Som scoutledare, skjutshjälp, hemsideansvarig, medlemsregistrerare eller så kan du engagera dig i kårstyrelsen. Många scoutledare har varit scouter sedan de var barn, men inom scoutrörelsen finns en mängd ledarutbildningar som gör att även du som inte har någon tidigare scouterfarenhet också får en bra grund för ditt ledarskap inom scoutrörelsen.

Är du redo för en ny utmaning VT 2020? 

I Equmenia Vidablick är vi stolta över att ha en scoutverksamhet som nu omfattar drygt 30 barn. vi är en ledargrupp om 7 ledare som på onsdagskvällarna arrangerar scoutmöten för våra patruller.

Vi vill gärna fortsätta bjuda in fler att börja med scouter i vår kår, för att fortsätta växa behöver vi bli fler ledare, Vi vill därför bjuda in dig att bli en del i vårt scoutarbete. Som ledare blir du en viktig del i vår ledargrupp och får förmånen att vara med och se scouterna utvecklas i grupp och växa som personer. 
Tillsammans är vi med och gör unga redo för livet.

Om du är intresserad av att vara hjälpledare under någon eller några onsdagskvällar eller på hajker är du varmt välkommen. Hör av dig i så fall till Johan Sverlander.

Kontaktperson
Johan Sverlander
0702 - 08 40 13
johan.sverlander@gmail.com

 

Medlemsavgift Equmenia Vidablick

OBSERVERA! Vi har bytt avgiftsperidoen till per år från per termin som det var tidigare!

Alla som deltar i programaktiviteter eller åker på lägret och hajker måste vara medlemmar i Vidablick SMU. Detta innefattar bland annat försäkring om något skulle hända scouterna. Medlemsavgiften är 300kr/år eller 650kr/familj(och år) och betalas in till vårt Swish 123 628 8633 eller PG 791558-0 (Equmenia Vidablick). Märk betalningen med "Medlemsavgift, <Namn>, <Personnummer (10 siffror)>."

Är du ny får du naturligtvis testa tre gånger först.

             

 

Powered By Website Baker