Vidascouter.se

 

Vad gör man i Scouterna? Är Scouterna kopplat till religiös tro? Vad kostar det att bli medlem? När kan jag börja? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Scouterna.

 

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att ta kontakt med den lokala scoutkåren/föreningen. Bli scout i Vidascouter genom att kontakta oss så berättar vi mer. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här.

När kan jag börja? 

Oftast startar scoutkårernas verksamhet i anslutning till skolornas höstterminsstart men självklart går det, i mån av plats, bra att börja mitt i en termin. Många börjar  i Scouterna som åttaåringar, men självklart kan du börja i vilken ålder som helst. Som vuxen kan du bli ledare eller funktionär. Det är aldrig för sent att bli scout!

Vad kostar det att vara med?

Alla som deltar i programaktiviteter eller åker på läger och hajker måste vara medlemmar i Equmenia Vidablick. Equmenia Vidablick är ungdomsföreningen i Vidablickskyrkan. Detta innefattar bland annat försäkring om något skulle hända scouterna. Kåravgiften är 300 kr per person och kalenderår eller om fler familjemedlemmar är med i Equmenia, 650 kr per familj. Avgiften betalas in via Swish 123 628 8633 elller PG 791558-0 (Equmenia Vidablick). Märk inbetalningen med medlemmens namn och personnummer. Ditt barn får naturligtvis testa scouting (tre tillfällen) innan kåravgift betalas.

Behövs någon speciell utrustning? 

Det behövs ingen speciell utrustning. Till läger och övernattningar kan man dessutom få hjälp att låna den utrustning som behövs. Scoutkläder finns i flera olika varianter och modeller och kan beställas från Scoutshopen.

Fritidsbanken
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning gratis för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är gratis! Detta hittar du genom att klicka här

Är barnen försäkrade under scoutaktiviteterna?

 Ja, försäkring ingår i medlemsskapet.

Vad gör en i scouterna?

 Scouterna lär sig barn och ungdomar nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra. Vi har roligt och utvecklas som människor genom att hela tiden testa våra egna förmågor. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” (”lära genom att göra”). Oftast träffas vi en kväll per vecka. Scouterna är själva med och planerar mötena. Vi är utomhus så mycket som möjligt, samarbetar i små grupper, lär oss om naturen, oss själva och om varandra.

Att vara medlem i Scouterna innebär framför allt en massa rolig verksamhet, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld. I Scouterna är man ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I Scouterna lär man sig också om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker scouter ofta på läger. Där bor man i tält i ungefär en vecka och träffar scouter från andra ställen.

Hur arbetar ni med att skapa en trygg miljö för barnen? 

Vår vision är en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga. Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som består av utbildning för scoutledare i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar. Utbildningen genomförs minst 1 gång per år för alla scoutledare inom kåren.

Vad är scouterna inom Equmenia?

Equmenia vill vara en plats där barn och unga får växa tillsammans med varandra och Jesus. En del av vårt arbete är scoutarbetet.

Equmenias scoutverksamhet har ca 10 000 medlemmar mellan 8 – 25
år. Equmeniascout är medlemmar i Scouterna i Sverige och präglas av
värderingar som scoutrörelsen står för: Vi är schyssta kompisar – Vi har ingen avbytarbänk – Vi arbetar efter scoutmetoden.

Vår scoutverksamhet är knuten till lokala kristna församlingar och våra scoutlokaler är oftast i kyrkor.
I Equmenia bedrivs scoutarbetet på kristen grund. Vi pratar om frågor som har att göra med tro och hur det är att leva. Ibland medverkar vi i scoutgudstjänster.
Hos oss får alla vara med, oavsett vad man tror eller vem man är.

Gemenskap, växande och lärjungaskap; Det är grunden för oss.

 

 

Powered By Website Baker